اهدای عضو اهدای زندگی

اخبار

داخلی انجمن

رئیس کمیته ملی المپیک، سفیر اهدای عضو شد

در حاشیه پنجمین همایش ملی مدیریت ورزش ایران، سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، سفیر انجمن اهدای عضو ایران شد.

با توجه به حضور غرفه صدور آنلاین کارت اهدای عضو در محل برگزاری پنجمین همایش ملی مدیریت ورزش ایران، آقای صالحی امیری  ضمن حضور در غرفه انجمن، کارت اهدای عضو دریافت کردند.

انتشار: ۱۹:۵۷ / ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

از دست ندهید