اهدای عضو اهدای زندگی

اخبار

داخلی انجمن

ارگان‌های گرانبهای انسان

گزارش مصور سخنرانی سرکار خانم دکتر کتایون نجفی‌زاده، مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، با موضوع باور ادیان مختلف در خصوص اهدای عضو در کشور فیلیپین

خانم دکتر نجفی‌زاده - فیلیپین

خانم دکتر نجفی‌زاده - فیلیپین

خانم دکتر نجفی‌زاده - فیلیپین

خانم دکتر نجفی‌زاده - فیلیپین

خانم دکتر نجفی‌زاده - فیلیپین

انتشار: ۱۸:۱۸ / ۶ آذر ۱۳۹۷

از دست ندهید