اهدای عضو اهدای زندگی
غرفه صدور آنلاین کارت اهدا 3

غرفه صدور آنی کارت اهدای عضو در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شرکت‌کننده
۶۶
غرفه صدور آنلاین کارت اهدا 3
پایان‌یافته
۷ اسفند - ۹ اسفند
تهران، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی

به همت بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن اهدای عضو ایرانیان، غرفه صدور آنی کارت اهدای عضو در این دانشکده برپا خواهد گردید.

زمان: چهارشنبه، ۸ دی ۱۳۹۷، از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰

مکان: تهران، میدان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی

از دست ندهید