اهدای عضو اهدای زندگی

تماس با بخش آموزش

جهت تماس با واحد آموزش انجمن می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر اقدام نمائید.

شماره تماس واحد آموزش در ساعات اداری: ۵۷۷۵۰ - ۰۲۱ داخلی ۸

برای بخش آموزش بنویسید...

جهت ارتباط با واحد آموزش می توانید اطلاعات و متن خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.

اندکی صبر...
بروز خطا انجام شد